2 nye referater fra styremøter klare

Bl.a kan du lese om at det nå er inntaksstopp  for nye medlemmer.

Ligger inne på på siden " interne saker"


17.10.2021

Terminliste for oktober, november og desember ligger nå klar!

NY terminliste for 2021 ligger klar HER!

Styret

17.10.2021

Skyteledere 

Alle skyteledere med e-post og mobilnr. ligger nå inne på siden: interne saker kun for medlemmer.

Husk på at hvis du ikke kan være skytteleder den datoen du er satt opp, må dere fikse en erstatter selv.

Styret

14.10.2021

OBS! OBS!

Styret har vedtatt nye retningslinjer for egentrening på banen.

For å bedrive egentrening, så må man ha satt seg villig til å være skyterleder x antall ganger pr. år. Man må også ha gjennomgått kurs som skyterleder.

Det blir holdt kurs på kontorlokalene til Odd Marienborg.

Kursdato: 6. oktober.

Klokkeslett: 18-21

Pris: Gratis

Adresse: Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk

Påmelding til Tor Amundsen på mail: toramundsen2208@gmail.com

For de som ikke tar kurset, må det avtales med en "skyteleder" for egentrening fremover. Dvs at det alltid skal være en skyteleder tilstedes når det trenes. Muligheten er å ringe/avtale med en skyteleder som kan komme på banen og være sammen med deg. 

Hvis du mener du er en godkjent skyteleder, ta også kontakt med Tor for å avklare dette.

Mvh

Styret