Referat styremøte 11.1.2022

Du kan komme til siste styremøte HER!


Dugnad 19.1.2022

Det ble holdt dugnad i går 19.1 og det var noen som trosset været. I tillegg var det veldig glatt ned til banen og på og rundt baneområdet. Men det var noen som har vært ute en vinternatt før som jobbet på.

Flere bilder ligger under nyheter.


Ny terminliste

Terminliste for 2022 ligger på siden "intern terministe"

Telefonlista til skyteledere ligger under siden "interne saker kun for medlemmer"Referat fra siste styremøte 7.12.21

Det siste referatet ligger under siden

Interne saker kun for medlemmer

Vi ønsker alle Godt nytt år!

Og håper at vi kan få noen gode opplevelser i 2022

Vi sees!!

17.10.2021

Terminliste for oktober, november og desember ligger nå klar!

NY terminliste for 2021 ligger klar HER!

Styret

17.10.2021

Skyteledere 

Alle skyteledere med e-post og mobilnr. ligger nå inne på siden: interne saker kun for medlemmer.

Husk på at hvis du ikke kan være skytteleder den datoen du er satt opp, må dere fikse en erstatter selv.

Styret

14.10.2021

OBS! OBS!

Styret har vedtatt nye retningslinjer for egentrening på banen.

For å bedrive egentrening, så må man ha satt seg villig til å være skyterleder x antall ganger pr. år. Man må også ha gjennomgått kurs som skyterleder.

Det blir holdt kurs på kontorlokalene til Odd Marienborg.

Kursdato: 6. oktober.

Klokkeslett: 18-21

Pris: Gratis

Adresse: Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk

Påmelding til Tor Amundsen på mail: toramundsen2208@gmail.com

For de som ikke tar kurset, må det avtales med en "skyteleder" for egentrening fremover. Dvs at det alltid skal være en skyteleder tilstedes når det trenes. Muligheten er å ringe/avtale med en skyteleder som kan komme på banen og være sammen med deg. 

Hvis du mener du er en godkjent skyteleder, ta også kontakt med Tor for å avklare dette.

Mvh

Styret