STYRET.

Leder 

Bjørn Hansen

tlf: 45395646

e-post:

hansen00@gmail.com

Nestleder 

Jan-Erik Delbeck

mob: 90739699 e-post: jan.erik.jed@gmail.com


Styremedlem

Materialforvalter

Morten Hoel
mob: 928 25 642

e-post:

hoel.morten@gmail.com

Styremedlem

Baneansvarlig

Svenn Olav Hokholt

mob: 93037366

e-post:

sveno85@gmail.com