Foreløpige treningstider!

Viktig melding !!

Det er ennå ingen avklaring angående våre skytetider.

Restriksjoner for egentrening videreføres og vurderes etter at støydempende tiltak er foretatt.

Mandag-Torsdag: 11.00-21.00

Fredag 11.00-17.00

Lørdager ingen skyting

Viktig at dette overholdes!

STYRET